A tűzoltóság története

A Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 1926-ban alapították. A parancsnoki tisztet Szabó József a Takarékpénztár igazgatója látta el. Tízéves fennállásának ünneplésére 1936-ban járási tűzoltóversenyt rendeztek. Az ünnepségen a Vármegyei Tűzoltószövetség, és nyolc megyei község tűzoltói vettek részt, a hazaiak mellett.

1949-től 1954-ig az önkéntes tűzoltók parancsnoka Komóczi Imre volt, aki mellett 3 főből álló főállású és 3 fős önkéntes állomány teljesített szolgálatot. Az egyesület tag létszáma ebben az időben 80-90 fő volt. Az országos és megyei versenyeken az elsők között végeztek.

1996-1999 között az elnöki tisztet Dinya László töltötte be. 1980-tól 2007-ig a parancsnok Timár Vince volt. Az egyesület egyik jelentős szponzora Katona Sándor volt, aki Németországból 1995-től 3 éven át felújított járműveket, és egyéb felszereléseket adományozott.
Az egyesület elnöke 1999-ben Farkasinszki Sándor vállalkozó lett. Munkáját a pénz hiánya nagymértékben gátolta. Sajnos az önkormányzati támogatás nagyon lecsökkent, és így az egyesület szponzorainak támogatása kevésnek bizonyult a további akadálytalan működéshez. A tevékenység sorvadását ugyan minden erővel igyekeztek megakadályozni azok, akik erkölcsi kötelességüknek érezték, egy immár 77 éves civil szerveződés működését és fenntartását. Ennek ellenére 2000-2007 között csak a felszerelések és a laktanya fenntartására jutott elég pénz, káresethez az egyesület nem tudott vonulni.

2007-ben az egyesület tisztújító közgyűlést tartott, melyen Szilágyi Sándor a helyi polgárvédelmi iroda vezetője lett megválasztva új elnöknek. Az új vezetőség elhatározta, hogy 2007. július 01. napjával újra 24 órás állandó híradó-ügyeletet tart a tűzoltóságon, 5 fizetett tűzoltóval és az egyesület önkéntes vonulós tagjaival. A vezetőség és az önkormányzat távlati célja volt, hogy az egyesület, mielőbb köztestületi formában működjön, és önálló működési területtel rendelkező tűzoltóság legyen. Az elmúlt évek vegetálása miatt a gépjármű park, a híradó eszközök és a különböző tűzoltó felszerelések állapota részben leromlott, részben elöregedett, ezért fejlesztések váltak szükségessé. 2007 novemberében egy korszerűnek mondható Mercedes-Benz 1019-es gépjármű fecskendőt sikerült vásárolni, az önkormányzat segítségével Németországból. A laktanya felújítására, tűzoltó szakfelszerelések vásárlására került sor, önkormányzati és pályázati pénzekből. Az újra vonuló képes tűzoltó egyesület számos eseménynél hozzájárult, a káresetek gyors és szakszerű felszámolásához.
2008 márciusában az egyesület és az önkormányzat kezdeményezte a miniszternél a működési terület megállapítását. A miniszter véleményezésre megküldte az országos szakmai szervezetek részére. A támogató nyilatkozatok után 2008 szeptemberében a miniszter a kérelmet jóváhagyta.

2008.12.01.-vel az önálló működési területtel rendelkező Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság megkezdte működését. Nagy támogatást nyújtott ehhez a gyomaendrődi, hunyai, csárdaszállási önkormányzatok képviselő-testülete; a Gyomaendrőd város polgármestere és jegyzője, valamint a Gyomaendrődi Város Tűzoltó Egyesület vezetősége és tagjai. Tűzoltóságunknak a vonatkozó törvényi és jogszabályi feltételeknek kell megfelelni. Ez folyamatos szakmai továbbképzést és technikai fejlesztést igényel.
A tűzoltóság és a tűzoltó egyesület szoros együttműködésben dolgozik tovább, melynek tagjai szeretnék a jövőben is a lakosság érdekében folytatni azt a munkát, amit az elődeik immár 84 éve fáradhatatlanul végeztek…