Állampolgári tudnivalók tűz esetén

Tűzjelzéskor a lehető legnagyobb mértékben őrizzük meg nyugalmunkat, higgadtságunkat.
Amikor a tűzeset címe (helye) a tűzoltóság tudomására jutott, azonnal megtörténik a riasztás és kivonulnak az adott helyszínre. A feltett kérdéseket ne fogadjuk ingerülten, türelmetlenül. Igyekezzünk pontosan válaszolni, az adatok amelyeket kérdeznek nélkülözhetetlenek lehetnek. A kiegészítő információkat rádión továbbítják a már vonuló tűzoltók parancsnokának.

A tüzet lehetőleg távbeszélőn jelezzük a 105 -ös hívószámon, annak hiányában bármilyen más, arra alkalmas figyelemfelkeltő módon (kiabálással, kürttel, vészcsengővel, szirénával, haranggal, stb.) kell az állampolgárok figyelmét felhívni a veszélyre.

A tűz-és káreset jelzésére bármely szervezet, vagy állampolgár használatában levő távbeszélő készülék díjtalanul igénybe vehető. A tűzjelző személy azt is igényelheti bárkitől, hogy a járművén díjtalanul a legközelebbi távbeszélő készülékhez, tűzoltósághoz, rendőrséghez, polgármesteri hivatalhoz szállítsa, vagy a jelzést helyette az illetékes szervezethez továbbítsa.

Különösen fontos a tűz gyors jelzése lakóház esetében, mivel a tűz ilyen épületben több ember életét és otthonát is veszélyezteti. Természetesen ilyen lakóházakban több ember is rendelkezésre áll ahhoz, hogy a tűz jelzésével egyidejűleg az oltást is meg lehessen kezdeni.

Ha közös használatú helyiségben (pincében, kerékpártárolóban, ruhaszárítóban stb.) következett be a tűz, legfontosabb teendő a füst eltávolítása a lépcsőházból. A füst elvezetésére használnak az ún. füstelvezető ablakok, melyeket a lépcsőházból, földszintről és a legfelső emeletszintről lehet kinyitni.

A tűz jelzésével egyidejűleg kezdjük meg a tűz oltását. Erre nagyon alkalmasak az emeletszinteken levő fali tűzcsapok. Kezelésüket feltétlenül sajátítsuk el!

A tűzjelzéssel egyidőben riasztani kell a tűz által veszélyeztetett környezetet, a lakókat és meg kell kezdeni az emberek mentését, ha ez szükséges.

Mindig legyünk tekintettel arra, hogy a füst legalább olyan veszélyt jelent a lakók életére, mint maga a tűz, az égés. A tűz környezetéből kezdetben még ki lehet menteni az értékeket, bútorokat, és így a tűz terjedése is gátolható, illetőleg a kár mérsékelhető.

Menekülésnél mindig legyünk figyelemmel a következőkre:

Ha a folyosón, lépcsőházban füst van, már a lakásban vizezzünk be valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) és terítsük a fejünkre. Orrunkra szorítsunk vizes zsebkendőt.

A folyosóra kilépve az ajtót csukjuk, de ne zárjuk be.

Meghajolva, esetleg kúszva meneküljünk, mivel a füst felfelé terjed, alul a padlóhoz közelebb veszélytelenebb és a padló közelében a hőmérséklet is alacsonyabb.

A legrövidebb úton kíséreljük meg a szabadba való kijutást. Menekülésre liftet, felvonót ne használjunk, mert az elromolhat a tűz következtében, vagy áramkimaradás esetén megállhat.

Előfordulhat, hogy a földszinti kijárat felé a tűz már nem teszi lehetővé a menekülést. Az öt emelet feletti lakóépületeknél a tetőn, vagy a legfelső szinten levő átjáró folyosón is menekülhetünk.

Ha a lakásból nem tudunk a folyosóra kimenni:

Az ajtót be kell csukni, de nem bezárni!

Az ajtónyílást belülről körbe tömítsük el vizes ruhával.

Csapból jövő vízzel locsoljuk az ajtót és a ruhát, így hosszú ideig meggátolhatjuk a tűz tovaterjedését.

Ne ugorjunk ki az emeleti ablakon, az a biztos halált jelenti! A tűzoltók gondoskodnak a mentésről.

Hogyan cselekedjünk, ha emberélet került veszélybe?

A tűz oltását végzők gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy életmentést kell végrehajtaniuk. A mentés közben azonban saját testi épségükre is gondolniuk kell.

Minden életmentés során:

gyerek, mozgás-és cselekvőképtelen, sérült, beteg, öreg majd egyéb személy mentése a helyes sorrend,

védjük a légutakat és a szemünket (szemüveg, motoros szemüveg, vízbe mártott ruhadarab) segítségével,

biztosítsuk a légzést a száj és az orrnyílások elé kötött, vízbe mártott zsebkendővel,

kössünk derekunkra kötelet, amivel szükség esetén kihúzhatnak bennünket a veszélyeztetett területről,

harmonikaszerűen összehajtott és a vállra vetett vizes takaróval induljunk menteni,

a vizes takarót borítsuk a mentendő személyre és teljesen burkoljuk be vele,

visszafelé is nagy óvatossággal haladjunk,

ablakon át történő mentésnél, a tűzből mentettet, fejjel előre adjuk ki

Mit tegyünk ha a ruhánk meggyulladt?

Égő ruhával feküdjünk le a földre és hengeredjünk meg! A futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést.

Mások oltása esetén testünk felől kezdjük meg a takarást.

Az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani. A testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani.

A lakásban keletkezett tűz esetén:

Késedelem nélkül kezdjük meg a tűz oltását. Gondoljunk arra, hogy minden tűz először kis tűz és a háztartásban található egyszerű eszközök jól felhasználhatók az oltásra:

vízzel teli vödör, lavór, fazék, vizeskancsó, vagy felmosóruha,

szikracsapóként vízbe mártott cirokseprű,

autoszifon, szódásüveg (irányítható vízsugarat ad ),

vizes takaró, szőnyeg, fürdőköpeny, fürdőlepedő, törülköző,

nagy szolgálatot tehet a lakásban rendelkezésre álló tűzoltó készülék.

Ha a lakásban a tűz már annyira kiterjedt, hogy nem tudjuk eloltani, első feladat a PB-gázpalack eltávolítása, a tűz és robbanásveszélyes anyagok szabadba való kivitele, a lakás teljes áramtalanítása.
Vízszegény helyeken, tanyákon, hétvégi faházak mellett a hordóban felfogott esővíz és a mellette levő vödör adott esetben jó szolgálatot tehet. Ne hiányozzon az ásó, a lapát, vagy a vízbe mártott cirokseprű sem.

A kerti vagy a lakásban levő vízcsapokra kis ügyességgel gumitömlőt szerelhetünk és ezzel- szükség esetén- a lakás távoli pontján is olthatunk tüzet.

Az emberi beavatkozás nélkül megszűnt vagy a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzeket is haladéktalanul be kell jelenteni a tűzoltóságnak!

Minden tűzeset tanulságul szolgál a jövőre nézve, ha megállapítjuk a keletkezésének okát! Csak az okok ismeretében tehetünk megelőző intézkedéseket arra, hogy akár ugyanott, akár más helyen még egyszer ne keletkezhessen tűz hasonló módon.

A természeti csapások és a szándékosság kivételével szinte minden esetben a figyelmetlenség, gondatlanság, olykor a nem kellő szakértelem a tüzek okozója. Mindig van valaki, aki szabálytalanul használta a fűtőberendezést, tiltott helyen vagy figyelmetlenül dohányzott, éghető anyagot helyezett a hőforrás közelébe, felügyelet nélkül hagyta, vagy nem ellenőrizte gyermekét.

Közös érdekünk, hogy munkánk gyümölcse a hosszú évtizedek alatt megszerzett, berendezett lakás ne váljék pillanatok alatt a lángok martalékává.

Amennyiben tüzet észlelünk, késedelem nélkül jelezzük a tűzoltóságnak, minden perc számít, életet menthet!

Hogyan jelezzük a tüzet? Tűzjelzéskor közölni kell:

A tűz pontos helyét (címét). Többszintes lakóházban a helyi jelzéskor fontos az emeletszám megjelölése is.

Mi ég, mi van veszélyeztetve.

Emberélet van-e veszélyben.

A jelző személy nevét, telefonszámát.