Tűzgyújtás szabályai

A ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat általában égetéssel szokták megsemmisíteni, mely természetesen veszélyt is rejt magában, mind az emberre, mind annak környezetére!

Alapvetően betartandó szabályok:
- A növényi hulladékok égetése alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek számít! Az égetés helyét, időpontját, terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak be kell jelenteni!
- Figyelembe kell venni azt is, hogy az adott településen az év mely szakában engedélyez égetést az önkormányzati rendelet!
- Növényi hulladékok égetését csak úgy szabad végezni, hogy a tevékenység ne jelentsen a környezetre tűz- és robbanásveszélyt! - Az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk körül tűzgyújtás előtt!
- Szélcsendes időben gyújtsuk meg a tüzet, és soha ne hagyjuk őrizetlenül!
- A tűz oltásához szükségek eszközöket (kéziszerszám, lapát, homok, víz, stb.) biztosítani kell.
- Az égetés során csak akkora tüzet szabad rakni, amit a rendelkezésre álló eszközökkel el tudunk oltani!
- Kirándulás vagy kerti sütés esetén a sütőhelyet az előzőekhez hasonló kialakítással kell megvalósítani! (környezetében ne legyen éghető anyag, de legyen a tűz oltására alkalmas eszköz, oltóanyag)
- A tevékenység befejeztével győződjünk meg arról, hogy teljesen eloltottuk-e a tüzet és ne maradjon még izzó, parázsló anyag, mert ez további tűzveszélyt jelenthet! (locsoljuk le a parázsló részeket és várjuk meg amíg a teljes füstölgés, gőzölgés megszűnik)